Shoudio

 
 
 
×
Shoudio for Iphone Shoudio for Android

Hi there stranger!

Tune into the world and share what you are hearing with Shoudio. Explore sounds around you, and publish audio recordings straight from your smartphone or this website to your Facebook Wall, Twitter, Foursquare and Soundcloud.

 

Shoudio is free: Find our apps in the Android Market (beta) and the iTunes Appstore.

 


In de natte kom van de Grote Vliet verrijst stilaan een meer kenmerkend rivierbegeleidend landschap waar soortenrijke (riet-)ruigten afwisselen met kleine bosschages en grazige open plekken. Via seizoensbegrazing met runderen, van een lokale biolandbouwer, en ezels, van ‘den Dolaard, wordt deze rijke variatie vorm gegeven. Tijdens de wintermaanden lopen de komgronden onder water. Gemengde groepen met wintertaling, krakeend, kuifeend en blauwe reiger worden sporadisch aangevuld met slobeend of bergeend in de winter. Vanaf de prille lente hoor je de gouden sprinkhaan luidpoots tsjirpen, een ideale voedselbron voor de zeldzame grauwe klauwier. Bosrietzanger is een van de laatste arrivées en zoekt heil tussen de dense ruigtekruiden, vaak pal op de oeverwallen. Je hoort nu het geluid van de gouden sprinkhaan.

Natuurpunt is on Shoudio and has shared 558 location based audio recordings sofar.

Natuurpunt's Shoudios >

QR code for this recording: