Shoudio

 
 
 
×
Shoudio for Iphone Shoudio for Android

Hi there stranger!

Tune into the world and share what you are hearing with Shoudio. Explore sounds around you, and publish audio recordings straight from your smartphone or this website to your Facebook Wall, Twitter, Foursquare and Soundcloud.

 

Shoudio is free: Find our apps in the Android Market (beta) and the iTunes Appstore.

 


In de open graslanden brengt de grutto zijn jongen groot. Deze zomergast overwintert in Midden-Afrika en verblijft hier maar van begin maart tot half juni. Jaarlijks brengen zo'n 25 koppels van deze sierlijke steltloper hun jongen groot. Van zodra de jongen volgroeid zijn, vertrekt de grutto weer naar het zuiden! Ook andere vogels vinden in de Kalkense Meersen een plaats om te broeden, zoals de slobeend, krakeend en de zeldzame zomertaling. In de bloemrijke graslanden kan je ook de grasmus, roodborsttapuit en paapje aantreffen. In de winterperiode zijn pleisterende ganzen en de blauwe kiekendief geen zeldzaamheid. In de zomertrek zie je regelmatig watersnip en kemphaan.

Natuurpunt is on Shoudio and has shared 558 location based audio recordings sofar.

Natuurpunt's Shoudios >

QR code for this recording: