Shoudio

 
 
 
×
Shoudio for Iphone Shoudio for Android

Hi there stranger!

Tune into the world and share what you are hearing with Shoudio. Explore sounds around you, and publish audio recordings straight from your smartphone or this website to your Facebook Wall, Twitter, Foursquare and Soundcloud.

 

Shoudio is free: Find our apps in the Android Market (beta) and the iTunes Appstore.

 


Tot 1890 trok de Schelde met een sierlijke bocht langs de dorpskernen van Wetteren, Kalken en Schellebelle. Rond 1890 zorgde een doorsteek van ervoor dat de vaarroute met 3,5 km werd ingekort. De oorspronkelijke vruchtbare rivierbedding werd gedeeltelijk gedempt en er verschenen populierenbossen en volkstuinentjes. Sinds een aantal jaren heeft Natuurpunt een gedeelte van deze oude Scheldearm in beheer om een gevarieerde moerasruigte te ontwikkelen. De resultaten zijn verbazend. Kleine karekiet, bosrietzanger, rietzanger vinden er hun broedbiotoop. In de rietkragen brengt de fiere blauwborst zijn jongen groot. Ook de bruine kiekendief is een regelmatige bezoeker.

Natuurpunt is on Shoudio and has shared 555 location based audio recordings sofar.

Natuurpunt's Shoudios >

QR code for this recording: