Shoudio

 
 
 
×
Shoudio for Iphone Shoudio for Android

Hi there stranger!

Tune into the world and share what you are hearing with Shoudio. Explore sounds around you, and publish audio recordings straight from your smartphone or this website to your Facebook Wall, Twitter, Foursquare and Soundcloud.

 

Shoudio is free: Find our apps in the Android Market (beta) and the iTunes Appstore.

 


We staan hier op het punt waar de voormalige Kasteelloop uitkwam in de Zandleij. Beide stroompjes zijn gedempt. Het effect van het dempen is inmiddels al merkbaar. De zomers worden wel warmer en droger, maar de regen blijft nu beter in het gebied. Dit betekent dat de omringende moeras- of broekbossen weer een belangrijk deel van het jaar onder water staan. Daarnaast kent de Brand nog een andere waterstroom, namelijk dat van kwelwater wat uit de ondergrond naar de oppervlakte komt. Het kwelwater komt soms van dichtbij, uit de omliggende landbouwgronden, maar soms ook van tientallen kilometers verder weg. Met name dit laatste kwelwater heeft vaak een bijzondere waterkwaliteit, omdat het soms zelfs meer dan een eeuw door de diepe bodem heeft gestroomd. Het bevat dan vaak weinig zuurstof en geen stikstof. Wel is het rijk aan mineralen waaronder bijvoorbeeld kalk. Dat betekent dat er bijzondere planten kunnen groeien. Zo zie je in de Brand weer soorten als blaaszegge, waterviolier, holpijp, adderwortel en dotterbloem. We noemen ze kwelindicatoren. Ze vragen om voedselarm water, dat rijk is aan ijzer en kalk. Als je een plasje ziet met daarop een vliesje, en je denkt gatverdarrie, water met olie erop. Roer er dan eens met je vinger door. Je zult zien dat het olielaagje breekt en niet meteen weer naar elkaar toetrekt. Dit duidt op ijzerbacteriën en daarmee op kwelwater.

Ivn393 is on Shoudio and has shared 69 location based audio recordings sofar.

Ivn393's Shoudios >

QR code for this recording: