Shoudio

 
 
 
×
Shoudio for Iphone Shoudio for Android

Hi there stranger!

Tune into the world and share what you are hearing with Shoudio. Explore sounds around you, and publish audio recordings straight from your smartphone or this website to your Facebook Wall, Twitter, Foursquare and Soundcloud.

 

Shoudio is free: Find our apps in the Android Market (beta) and the iTunes Appstore.

 


De vlakte aan je linkerkant staat sinds een paar jaar in de winter onder water. In de zomer valt deze vlakte droog. Vroeger was dit weiland. Een paar jaar geleden is de bemeste bovenste laag grond afgeplagd om de oorspronkelijke planten weer een kans te geven. In het water zie je alweer de waterweegbree. Dit is een pionier, die met kleine witte bloemen na de langste dag bloeit. De blauwe knoop is hier terug van weggeweest. Het is een bescheiden plantje, dat vroeger heel algemeen was. Het houdt van schrale grond. Zijn wortels konden niet door de dikke zoden van het bemeste weiland heen komen, waardoor hij was verdwenen. Het is een zomerbloeier, die bloeit tot september. De bijen bezoeken hem graag. In de winter en het voorjaar, zie je hier kieviten, onze bekendste weidevogel. Je herkent ze aan hun kuif. Ze beschermen hun plek graag door een heleboel kabaal te maken en lopen bedrijvig heen en weer. De kleine plevier, een actieve scharrelaar, die van een open landschap met water houdt, huist hier ook in de winter en het vroege voorjaar. Ook hij is een pionier, die zich graag vestigt op nieuwe plekken. En als je geluk hebt kun je in diezelfde periode hier ook steltlopers als het witgatje en de groenpootruiter zien. Verder zie je hier bijna het hele jaar door de grauwe ganzen met hun oranje snavels. Na het bezoek aan het ven wandel je dus even terug en dan het eerste pad linksaf.

Ivn393 is on Shoudio and has shared 69 location based audio recordings sofar.

Ivn393's Shoudios >

QR code for this recording: