Shoudio

 
 
 
×
Shoudio for Iphone Shoudio for Android

Hi there stranger!

Tune into the world and share what you are hearing with Shoudio. Explore sounds around you, and publish audio recordings straight from your smartphone or this website to your Facebook Wall, Twitter, Foursquare and Soundcloud.

 

Shoudio is free: Find our apps in the Android Market (beta) and the iTunes Appstore.

 


De Brand wordt omringd door dekzandruggen. Dit is zand wat tijdens de laatste ijstijd, je moet dan denken aan zo’n 12.000 jaar geleden, vanuit toen drooggevallen Noordzee en rivier- en beekbeddingen is opgestoven. Het duidelijkste voorbeeld hiervan zijn de zandduinen van de Loonse en Drunense duinen. Je zou je het hele gebied kunnen voorstellen als een reusachtig soepbord. Met de Brand als middelpunt. De ondergrond van het gebied is leem, dat maar moeilijk doordringbaar is voor water. Dit heeft tot gevolg dat het regenwater dat valt op die hogere dekzandruggen langzaam doorsijpelt naar het laagste punt in het midden van De Brand. Hier komt het na enige tientallen jaren aan de oppervlakte als kwelwater, waarover later meer.

Ivn393 is on Shoudio and has shared 69 location based audio recordings sofar.

Ivn393's Shoudios >

QR code for this recording: