Shoudio

 
 
 
×
Shoudio for Iphone Shoudio for Android

Hi there stranger!

Tune into the world and share what you are hearing with Shoudio. Explore sounds around you, and publish audio recordings straight from your smartphone or this website to your Facebook Wall, Twitter, Foursquare and Soundcloud.

 

Shoudio is free: Find our apps in the Android Market (beta) and the iTunes Appstore.

 


Ooit was dit gebied drassig en de grondwaterstand hoog. Kwel- en regenwater was afkomstig van de stuwwal van de Veluwe en gaf het landschap een moerassig karakter met broekbosjes en natte heidegebieden. Op de hoogtekaart zie je dat het relatief laag gelegen is. De Groote Wetering is al in de 14e eeuw gegraven om samen met andere weteringen en de Grift af te wateren naar de IJssel. Door het waterpeil te verlagen kon de grond worden gebruikt voor landbouw. Tijden veranderen: nu verdroging, waardoor water langer vastgehouden moet wordt. De stuwen zijn hoger afgesteld en de steile overs van de wetering zijn geleidelijk aflopend gemaakt en beplant met riet en elzen. Er zijn meanders aangebracht, waar moerassige gebieden kunnen ontstaan. Een hoge grondwaterstand zorgt ook dat het land nat is, bodemdieren dicht onder de oppervlakte leven en vindbaar zijn voor weidevogels. In het voorjaar hoor en zie je weidevogels zoals kievit en scholekster. Het Weteringsebroek is als het ware een achtertuin voor Apeldoorners voor natuurbeleving dicht bij huis. Je kunt er de ruimte en soms de stilte van het land ervaren.

Ivn289 is on Shoudio and has shared 1824 location based audio recordings sofar.

Ivn289's Shoudios >

QR code for this recording: