Shoudio

 
 
 
×
Shoudio for Iphone Shoudio for Android

Hi there stranger!

Tune into the world and share what you are hearing with Shoudio. Explore sounds around you, and publish audio recordings straight from your smartphone or this website to your Facebook Wall, Twitter, Foursquare and Soundcloud.

 

Shoudio is free: Find our apps in the Android Market (beta) and the iTunes Appstore.

 


Tijdens de wandeling hier zie je op verschillende plaatsen dat je in een waterwingebied loopt. Naast bordjes als deze bijvoorbeeld voor de 52 waterwinputten in Heumensoord. Het water wordt vanaf zo’n 50 meter diepte opgepompt. Dit grondwater kan tussen de tien en maar liefst 45.000 jaar oud zijn! Al het regenwater dat hier valt, trekt de bodem in. Daar vormt zich een ondiepe laag grondwater waar alle bomen en planten van kunnen profiteren. Dat grondwater bevindt zich zo ondiep vanwege de aanwezigheid van vrijwel ondoordringbare bodemlagen. Slechts hier en daar hebben die ondoordringbare grondlagen openingen. Die zijn gevuld met puur zand. Dat zijn de plaatsen waar water dieper sijpelt tot soms vele tientallen meters diep. Vanuit hier pompt Vitens dit op een natuurlijke manier gezuiverde water omhoog. Vanaf de putten gaat het water naar pompstation Heumensoord.

Ivn286 is on Shoudio and has shared 105 location based audio recordings sofar.

Ivn286's Shoudios >

QR code for this recording: