Shoudio

 
 
 
×
Shoudio for Iphone Shoudio for Android

Hi there stranger!

Tune into the world and share what you are hearing with Shoudio. Explore sounds around you, and publish audio recordings straight from your smartphone or this website to your Facebook Wall, Twitter, Foursquare and Soundcloud.

 

Shoudio is free: Find our apps in the Android Market (beta) and the iTunes Appstore.

 


Het open gebied (hier rechts) is een oud veengebied. Het ligt wat lager doordat hier turf is afgegraven dat vroeger als brandstof werd gebruikt. Het is nu een verlandingsgebied: dat is een vochtig, moerasachtig terrein dat langzaam dichtslibt en verdroogt. Eerst komt er pitrus te groeien, een grasachtige plant, en daarna duiken er jonge vliegdennen en berken op. En zonder begrazing zal het moeras na verloop van tijd in een bos veranderen.

Ivn280 is on Shoudio and has shared 298 location based audio recordings sofar.

Ivn280's Shoudios >

QR code for this recording: