Shoudio

 
 
 
×
Shoudio for Iphone Shoudio for Android

Hi there stranger!

Tune into the world and share what you are hearing with Shoudio. Explore sounds around you, and publish audio recordings straight from your smartphone or this website to your Facebook Wall, Twitter, Foursquare and Soundcloud.

 

Shoudio is free: Find our apps in the Android Market (beta) and the iTunes Appstore.

 


Dit gebied is de moeite waard om wat rond te lopen! De Birkt (een oud woord voor berk) was vroeger een nat heidegebied met berken en een slechte afwatering, daarom stond het gebied altijd een beetje onder water. Het gebied is tussen 1640 en 1680 in cultuur gebracht, dit houdt in dat een ‘wild’ gebied veranderd wordt zodat de mens deze kan gebruiken voor landbouw. Deze ontginning uit de 17de eeuw is nog goed te zien: bijna alle ontginningssloten, greppels en wallen zijn nog onaangetast aanwezig. Veel van deze afwatering is nog steeds aanwezig, maar loopt nu ondergronds door de woonwijken.

Ivn280 is on Shoudio and has shared 298 location based audio recordings sofar.

Ivn280's Shoudios >

QR code for this recording: