Shoudio

 
 
 
×
Shoudio for Iphone Shoudio for Android

Hi there stranger!

Tune into the world and share what you are hearing with Shoudio. Explore sounds around you, and publish audio recordings straight from your smartphone or this website to your Facebook Wall, Twitter, Foursquare and Soundcloud.

 

Shoudio is free: Find our apps in the Android Market (beta) and the iTunes Appstore.

 


Wat we tegenwoordig kasteel Montfort noemen is eigenlijk de hoofdburcht van een uitgebreider complex van gebouwen. Een aantal daarvan lag op de ten westen daarvan gelegen voorburcht, die in de oudste documenten ‘subcastrum’ wordt genoemd. Als in de loop van de zestiende eeuw door ontbossing en verlanding vlakbij deze voorburcht geschikt bouwland ontstaat, wordt op het terrein hiervan een pachthoeve gebouwd. Aanvankelijk heette deze de Bongaertshof, verwijzend naar de nabijgelegen boomgaard van het kasteel, maar geleidelijk is men deze boerderij de Voorhof gaan noemen. Daarmee past het ontstaan van deze kasteelhoeve in het afnemend militair belang van het kasteel, waardoor het terrein binnen de destijds omgrachte voorburcht een andere functie kon krijgen. De Bongaertshof/Voorhof staat prominent op een kaart uit 1623. Hierop zien we dat de gebouwen van de boerderij duidelijk staan binnen de grachten van de voorburcht van het kasteel. De veestapel bestond zo’n eeuw later uit 3 paarden, 8 koeien, 4 runderen, 3 kalveren, 1 varken, 4 biggen en 55 schapen. Dit vee werd vooral gebruikt voor de productie van mest voor de karige akkers. Van de opbrengst hiervan moest de pachter van de Voorhof de helft aan het kasteel afdragen. De Voorhof bleef pachthoeve, totdat deze in 1952 door de toenmalige pachter werd gekocht. Zijn nazaten runnen hier momenteel een modern melkveebedrijf. 


 -> knp. 42 -> knp. 26 (Oude Brachterweg) Halverwege deze weg heeft u een mooi uitzicht op noord- en westzijde van het kasteel, inclusief de waterpoelen die Stichting het Limburgs Landschap aan de noordzijde hiervan heeft aangelegd. 

-> Aan het eind van de Oude Brachterweg steken we de Huysbongerdweg over (opnieuw een verwijzing naar de voormalige boomgaard van het kasteel). Vervolgens lopen we kort rechtdoor, om daarna links aan te houden, het onverharde pad richting het bos. Dit pad volgen we geruime tijd, tot aan knp.26. 

 -> Ga nu richting knp.32. Links ligt de laagte van het Reigersbroek, rechts het bosgebied de Erks, dat als een grote boog om het Reigersbroek heen ligt. Waarschijnlijk heeft deze boogvorm geleid tot de naam Erks, omdat we hierin het Latijnse woord ‘arcus’ (= boog) kunnen herkennen.

Ivn1260 is on Shoudio and has shared 168 location based audio recordings sofar.

Ivn1260's Shoudios >

QR code for this recording: