×
Shoudio for Iphone Shoudio for Android

Hi there stranger!

Tune into the world and share what you are hearing with Shoudio. Explore sounds around you, and publish audio recordings straight from your smartphone or this website to your Facebook Wall, Twitter, Foursquare and Soundcloud.

 

Shoudio is free: Find our apps in the Android Market (beta) and the iTunes Appstore.

 

 • Waskemeer

  Waskemeer

  Curated by ivnlandelijk
   3 shoudios

   4224 meters

  De naam Waskemeer is afgeleid van het woord Weaze/Wase, dat modderig water betekent. Het uitgestrekte veengebied ten noorden van Haule was vroeger woest en verlaten. De geschiedenis van het Waskemeer begint bij de eerste aanleg van een dwarsvaart, dat ook het begin was van het dorp Haulerwijk. De veenexploitatie in dit gebied is begonnen vanuit Drachten. In de eerste helft van de 18e eeuw is een dwarsvaart aangelegd die voor de oorsprong van het dorp Haulerwijk heeft gezorgd. Dit is dan ook het begin van de geschiedenis van Waskemeer, wat toen nog Kromten heette.

  Tune in »

 • Wandeling langs de grenspalen

  Wandeling langs de grenspalen

  Curated by ivnlandelijk
   3 shoudios

   3635 meters

  Langs dit historische wandelpad kan je zo nu en dan oude grenspalen tegen komen. Deze laten de officiële grens zien tussen Groningen en Friesland die in 1724 is vastgesteld.

  Tune in »

 • Pluimpot

  Pluimpot

  Curated by ivnlandelijk
   4 shoudios

   5914 meters

  De Pluimpot is een klein, maar historisch natuurgebied. Vele jaren geleden was Tholen één van de losse eilandjes in dit gebied. De pluimpot was in 1557 de grootste geul op dat eiland en sneedt het in tweeën. Na de watersnoodramp werd dit gebied als zwak gezien en volledig afgesloten. Tegenwoordig is het een belangrijk broedgebied voor scholeksters, visdiefjes en kluten. Bij hoog water verblijven verschillende kustvogels in het water van de Oosterschelde. Ook kun je er reeën en bijzondere planten tegen komen.

  Tune in »

 • Wemeldinge 15 km

  Wemeldinge 15 km

  Curated by ivnlandelijk
   8 shoudios

   15794 meters

  Deze wandeling van 15 KM gaat door het dorp Wemeldinge, je zult je langs de oude gedeeltes wanen en kerken, molens en historische gedeeltes tegenkomen. Kattendijke is een klein, maar gezellig dorpje, waar je ook langs zult lopen. Tijdens het laatste gedeelte van de route kun je nagenieten van een stuk Oosterschelde.

  Tune in »

 • Wemeldinge 8 km

  Wemeldinge 8 km

  Curated by ivnlandelijk
   6 shoudios

   5701 meters

  Deze wandeling van 8 KM gaat door het dorp Wemeldinge, je zult je langs de oude gedeeltes wanen en kerken, molens en historische gedeeltes tegenkomen. Tijdens het laatste gedeelte van de route kun je nagenieten van een stuk Oosterschelde.

  Tune in »

 • De Gelderse Vallei

  De Gelderse Vallei

  Curated by ivnpartnernin
   13 shoudios

   5484 meters

  Deze wandeling hoort bij het boek Natuur in Nederland van Frank Berendse (zie p. 30-36). Langs de Barneveldse beek ligt een afwisselend beekdallandschap dat door de Barnevelders het Paradijs wordt genoemd. De wandeling voert langs bosjes met Bosanemonen, meanderende beekjes, akkers op dekzandruggen en vochtige heideveldjes.

  Tune in »

 • Colijnsplaat 22 km

  Colijnsplaat 22 km

  Curated by ivnlandelijk
   5 shoudios

   23199 meters

  Mooi wandeling over Colijnsplaat langs de Oosterschelde.

  Tune in »

 • Colijnsplaat 15 km

  Colijnsplaat 15 km

  Curated by ivnlandelijk
   6 shoudios

   15736 meters

  Mooie wandeling over Colijnsplaat en langs de Oosterschelde.

  Tune in »

 • Loenermark

  Loenermark

  Curated by ivn289
   10 shoudios

   6039 meters

  De Loenermark bestond eeuwenlang grotendeels uit heidevelden met hier en daar wat vliegdennen of hakhout en bos dat al in de 10e eeuw genoemd wordt. Het gebied behoorde tot de gemeenschappelijke gronden, de zogenoemde Marke, van inwoners van Loenen. Tijdens de crisisjaren, kocht de gemeente Apeldoorn in 1932 de Loenermark van de markegenoten om er werkverschaffingsprojecten uit te voeren. Er werd zand en grind afgegraven en op uitgebreide schaal bos aangeplant. Grote delen van het terrein zijn diep omgespit en ‘bemest’ met huisvuil. Het meer noordelijk gelegen Loenense Bos, waarin de wandelroute loopt, is in 1938 door de gemeente aangekocht. Vanaf 1993 zijn de Loenermark en het Loenense Bos in erfpacht uitgegeven aan Het Geldersch Landschap. Het geheel beslaat 240 hectare hei en 916 hectare bos. De beheerder zorgt dat de heide niet dichtgroeit door begrazing met Jutlandse heidekoeien en Veluwse heideschapen. Er zijn heidevennen aangelegd die dienen als drinkplaats voor de grazers, terwijl ook amfibieën en libellen hiervan profiteren. Meer weten? Fout melden? Meer routes in en rond Apeldoorn vind je op www.ivn-apeldoorn.nl Kom je tijdens de tocht een wijziging tegen in de route of de informatie? Laat het ons weten via routes@ivn-apeldoorn.nl (versienummer route: 2018-10)

  Tune in »

 • Zierikzee Bruinvis

  Zierikzee Bruinvis

  Curated by ivnlandelijk
   7 shoudios

   4341 meters

  Maak kennis met het rijke Oosterschelde leven en ontdek de sporen uit het verleden in het landschap. Deze route leidt je naar één van de beste bruinvisspotplekken van Nationaal Park Oosterschelde. Geniet van het uitzicht!

  Tune in »

 • Langs de Grift

  Langs de Grift

  Curated by ivn289
   14 shoudios

   2117 meters

  Een speurtocht voor jongeren (basisschool groep 7/8) langs de Grift

  Tune in »

 • Moerman archeologie wandeling

  Moerman archeologie wandeling

  Curated by ivn289
   16 shoudios

   6189 meters

  Jaap Moerman (1885-1965) werd in Ugchelen geboren. Tussen 1905 en 1916 was hij onderwijzer in Wageningen. Voor de Apeldoornse archeologie is Moerman vooral bekend door zijn onderzoeken naar de middeleeuwse ijzerwinning in deze regio. In 1949 hield Moerman een archeologische rondleiding ten zuiden van Ugchelen. Een uitgebreid verslag daarover verscheen in de Apeldoornsche Courant. Deze wandeling leidt je voor een flink deel langs dezelfde plaatsen als die Moerman bijna 70 jaar geleden bezocht. Er zijn meer wandel/fietsroutes beschikbaar op www.ivn-apeldoorn.nl. Kom je tijdens de tocht een wijziging tegen in de route of de informatie? Laat het ons weten via routes@ivn-apeldoorn.nl

  Tune in »

 • Berg- en Breukroute

  Berg- en Breukroute

  Curated by ivn1578
   12 shoudios

   6326 meters

  De Berg- en Breukroute voert u door een afwisselend landschap, rondom het buurtschap Bedaf. U ontmoet stuifduinen, een beekdal en de Peelrandbreuk met zijn Wijstgronden. Het gebied maakt deel uit van natuurgebied de Maashorst, een van de grootste natuurgebieden van Brabant. De Berg en Breukroute bestaat vooral uit struinpaden, dus trek stevige schoenen of laarzen aan.Deze route is niet geschikt voor rolstoelen en wandelwagens

  Tune in »

 • Rondje Woldhuis

  Rondje Woldhuis

  Curated by ivn289
   14 shoudios

   3122 meters

  Deze wandeling is gemarkeerd door paaltjes met een blauwe kop en niet geschikt voor kinderwagens en/of rolstoelen. Het landgoed Het Woudhuis ligt in het overgangsgebied tussen Veluwe en IJsselvallei. Het landgoed van ongeveer 225 hectare heeft naast een natuurhistorisch ook een belangrijk cultuurhistorisch verleden. Al in de veertiende eeuw is er sprake van bewoning. Het zal er - gezien het natte milieu op veel plekken - toen grotendeels nat en moerassig uitgezien hebben. Het Woudhuis wordt voor het eerst genoemd in het jaar 1582, als het door schenking in handen komt van het St. Catharina Gasthuis in Arnhem. In 1860 koopt de familie Tutein Nolthenius het westelijk terreingedeelte en bouwt daarop de villa Het Woldhuis. In 1964 koopt de Gemeente Apeldoorn het oostelijk deel en in 1975 wordt het landgoed door verwerving van het westelijk deel weer herenigd. Eind twintigste eeuw komt daar het gebied ’t Schol bij. Begin 21e eeuw is het landgoed opgenomen in het gemeentelijk groenbeleid De Groene Mal en daarmee tot de grootschalige ecologische verbindingszones die voor lange termijn veilig worden gesteld om groene oases in het stedelijk gebied met de landelijke omgeving van Apeldoorn te verbinden.  

  Het beheer van het landgoed.
  Het belangrijkste doel van het beheer is duurzame instandhouding met, waar mogelijk, verbetering van de natuur- en cultuurhistorische waarden. Cultuurhistorische aspecten zijn bijvoorbeeld lanen, houtwallen en singels. Een aantal specifieke beheersmaatregelen ten gunste van de fauna is: graven of herstellen van poelen, in stand houden van hakhout, dode bomen niet opruimen, zorgen voor rustige gebieden, in het broedseizoen zo min mogelijk werken in het terrein en beheersjacht in plaats van plezierjacht. Door deze wijze van beheer is de soortenrijkdom van flora en fauna de laatste jaren toegenomen. Meer weten? Fout melden? Meer routes in en rond Apeldoorn vind je op www.ivn-apeldoorn.nl Kom je tijdens de tocht een wijziging tegen in de route of de informatie? Laat het ons weten via routes@ivn-apeldoorn.nl

  Tune in »

 • Grebbeberg

  Grebbeberg

  Curated by ivn2074
   21 shoudios

   6887 meters

  Afstand en tijd. 7 km, ongeveer 2 uur. Tijdens de wandeling krijgt u te maken met hoogteverschillen en een 30 m afdaling via een lange trap. Alleen op de Laarsenberg, aan de kant van de erebegraafplaats, zijn honden toegestaan. Samenvatting. De route voert grotendeels langs de randen van de natuurgebieden de Laarsenberg en de Grebbeberg met onderweg schitterende uitzichtpunten over de Gelderse Vallei, het Rijndal, de Betuwe en het natuurgebied de Blauwe Kamer. U leert van de natuur, maar komt ook in aanraking met met vele sporen uit het verleden.. Verzoek. We stellen het op prijs indien u opmerkingen over de route wilt sturen naar natuurpaden@ivnveenendaal-rhenen.nl IVN -afdeling Veenendaal-Rhenen wenst u een fijne wandeling!

  Tune in »

What is a Collection?

A Collection is a bundle of Shoudio recordings which you think should be put together and form some kind of story alltogether.

Make a Collection »