×
Shoudio for Iphone Shoudio for Android

Hi there stranger!

Tune into the world and share what you are hearing with Shoudio. Explore sounds around you, and publish audio recordings straight from your smartphone or this website to your Facebook Wall, Twitter, Foursquare and Soundcloud.

 

Shoudio is free: Find our apps in the Android Market (beta) and the iTunes Appstore.

 

 • Konikroute 7,5 km

  Konikroute 7,5 km

  Curated by natuurmonumenten
   13 shoudios

   7501 meters

  Een gevarieerde wandelroute die je in een kleine twee uur langs cultuurhistorische punten in het duinlandschap voert, zoals landgoed Duin en Kruidberg en uitzichtpunt de lichtbakkeet. Vanaf dit punt kun je een groot deel van het duingebied en de omgeving overzien (IJmuiden, Driehuis, Santpoort, Haarlem, Zandvoort en de zee). De route voert langs een voormalig bollenveld, bloemrijke duinweides, open duin en parkbos.

  Tune in »

 • David de Gorterpad

  David de Gorterpad

  Curated by ivn2143
   15 shoudios

   4213 meters

  Een natuurwandeling door het Zutphense stadspark het "Emerpark". De wandeling loopt door deze groenzoom van het duurzaamheidscentrum de "Kaardebol" via de kinderboerderij "De Schouw" naar de IJssel. De route eindigt in de "Heemtuin" gelegen bij het beginpunt van de route. Deze wandelroute is vernoemd naar David de Gorter, die leefde van 1717 tot 1783. Al op 17-jarige leeftijd werd hij doctor in de geneeskunde en hij werd later hoogleraar in de genees- en kruidkunde. De laatste vijf jaar van zijn leven woonde hij in Zutphen. In 1781 kwam zijn "Flora Zutphanica" uit die hij opdroeg aan het stadsbestuur van Zutphen. Een jaar later verscheen van zijn hand de "Leer der Plantkunde. Dit werk heeft hij in het Nederlands geschreven, wat voor die tijd erg bijzonder was. David de Gorter werd begraven in de Sint Walburguskerk te Zutphen. De route is grotendeels gemarkeerd met het logo van het Emerpark, drie blauwe boombladen waarin de torens van Zutphen zijn weergegeven. De activiteiten van de IVN-Zutphen zijn te zien door deze link te gebruiken.

  Tune in »

 • Leidschendam, de Rietvink

  Leidschendam, de Rietvink

  Curated by ivnlandelijk
   13 shoudios

   3294 meters

  Dit is een historische route door de wijk Rietvink te Leidschendam.Hij is vernoemd naar de nachtvlinder Rietvink. Rond 1985 is deze wijk gebouwd op voormalige tuinbouwgrond. Je ziet dit terug in de straatnamen en aan de sloten waarover de tuinders per veilingschuit hun producten vroeger vervoerden.

  Tune in »

 • Westerpark - ‘langs de rand van de stad’

  Westerpark - ‘langs de rand van de stad’

  Curated by ivnlandelijk
   5 shoudios

   2692 meters

  Het Westerpark ligt aan de west-kant van Zoetermeer. Het park bestaat uit meerdere gebieden, met ieder z'n eigen kenmerken en uiterlijk. Geniet van de bossen, weides en vijvers!

  Tune in »

 • De Millingerwaard

  De Millingerwaard

  Curated by ivnpartnernin
   15 shoudios

   10507 meters

  Deze wandeling hoort bij het boek Natuur in Nederland van Frank Berendse. Deze wandeling voert door een van de meest dynamische rivierlandschappen van Nederland. De wandeling geeft een mooi beeld van natuurontwikkeling: van het kale zand van de rivierduinen en de klei-afgravingen tot bloemrijke graslanden en oud ooibos. Daarnaast heb je goede kans op het zien van bijzondere soorten, zoals Zwarte stern, Bever en Grote zilverreiger. De Millingerwaard is ook buiten wegen en paden vrij toegankelijk. De route volgt soms kleine, door grote grazers gemaakte paadjes. Let op: tijdens en na hoogwater zijn delen van de route niet toegankelijk. Dit speelt meestal in de winter en in het vroege voorjaar. Maar ook dan is de Millingerwaard zeer het bezoeken waard. Vanaf de dijken is het dan genieten van het overstroomde landschap! NB: In de Millingerwaard grazen wilde runderen en paarden. Houd 25 meter afstand en voer ze niet. Na nat weer kan de Millingerwaard modderig zijn, terwijl sommige delen van de route onder water kunnen staan. De paden zijn soms smal met veel bramen en brandnetels. Laarzen en een lange broek zijn dan ook aan te raden. Er wordt hier tot 2020 gewerkt om ruimte te maken voor de rivier. Het kan zijn dat de route tijdelijk aangepast moet worden, volg eventueel de aanwijzingen op de borden.

  Tune in »

 • Uddelsche Buurtveld

  Uddelsche Buurtveld

  Curated by ivnpartnernin
   12 shoudios

   9009 meters

  Deze wandeling hoort bij het boek Natuur in Nederland van Frank Berendse (zie p. 19-25). De wandeling gaat over de oostelijke stuwwal van de Veluwe door een schitterend Veluws landschap, met mooie oude beukenbossen en uitgestrekte heidevelden. NB: tussen 15 september en 25 december is het gebied gesloten; geen waardevolle zaken in de auto achterlaten.

  Tune in »

 • De Thijsse-wandeling

  De Thijsse-wandeling

  Curated by ivnpartnernin
   13 shoudios

   11771 meters

  Deze wandeling hoort bij het boek Natuur in Nederland van Frank Berendse. Eli Heimans en Jacobus Thijsse waren de pioniers van de Nederlandse natuurbescherming. De serie boeken Van vlinders, bloemen en vogels die zij gezamenlijk schreven, waren aanvankelijk bedoeld voor leerlingen van lagere scholen, maar werden al snel door een breed publiek gelezen. Door hun werk kreeg de natuur veel meer aandacht dan ze ooit gekregen had. Dit jaar is het 150 jaar geleden dat Jac. P. Thijsse geboren werd. Na zijn opleiding op de kweekschool werd hij – toen nog vrijgezel - onderwijzer op de Fransche school in Den Burg op Texel. In 1892 vertrok hij weer naar Amsterdam. Zijn aanstaande echtgenote zag het wonen op Texel niet zitten. Maar Thijsse bleef prachtige herinneringen aan het eiland koesteren. Later schreef hij: "Al heb ik er maar twee en een half jaar gewoond, Texelaar zal ik blijven tot het eind.” Voor de meeste Waddeneilanden moet je op zijn minst enkele dagen uittrekken, maar een tocht over de zuidpunt van Texel kan op één dag. De Thijsse-wandeling voert je over de zuidpunt van het eiland en begint direct vanaf de boot. De wandeling biedt een kennismaking met kwelders, droge duinen en schitterende jonge duinvalleien met orchideeën en Parnassia. De route brengt je ook langs kolonies van Grote sterns en Lepelaars.

  Tune in »

 • Langs de Dinkel

  Langs de Dinkel

  Curated by ivnpartnernin
   15 shoudios

   33668 meters

  Deze route hoort bij het boek Natuur in Nederland van Frank Berendse (zie p. 54-55). Deze prachtige fietstocht langs de Dinkel biedt een schitterende kennismaking met het Twentse landschap met beken, houtwallen, roggeakkers, bossen en heidevelden. Het mooiste zijn de Dinkelweiden met Steenanjer en Grote tijm. Langs de Dinkel zie je vrijwel zeker Grote gele kwikstaart en IJsvogel.

  Tune in »

 • Het Springendal

  Het Springendal

  Curated by ivnpartnernin
   14 shoudios

   13542 meters

  Deze wandeling hoort bij het boek Natuur in Nederland van Frank Berendse (zie p. 47-55). De wandeling gaat langs de vele beekjes en bronnen op de glooiingen van de stuwwal van Ootmarsum. In het voorjaar wandel je langs schitterende bronnetjesbossen met Paarbladig goudveil, Bittere veldkers en Dotterbloem. In juni passeer je mooie hooilanden en kwelmoerassen met violetblauw bloeiend Vetblad, velden met gele Beenbreek en lichtroze orchideeën. Met dank aan Geert Euverman en Marcel Horsthuis voor hun waardevolle opmerkingen en aanvullingen.

  Tune in »

 • Het land van Winterswijk

  Het land van Winterswijk

  Curated by ivnpartnernin
   17 shoudios

   40041 meters

  Deze fietsroute hoort bij het boek Natuur in Nederland van Frank Berendse (zie p. 40-46). Rondom Winterswijk ligt een prachtig landschap met oude hoeven, slingerende beken, houtwallen en geheimzinnig bos. Dit is het land van roodstaart en sleutelbloem. Het zijn vooral de vele miljoenen jaren oude gesteentes van Trias, Krijt en Tertiair, die dit landschap zo bijzonder maken.

  Tune in »

 • Polder Arkemheen

  Polder Arkemheen

  Curated by ivnpartnernin
   12 shoudios

   20758 meters

  Deze fietsroute hoort bij het boek Natuur in Nederland van Frank Berendse (zie p. 177-184). Fietstocht door het zeekleilandschap van Arkemheen, met de boot het randmeer over en terug door Flevoland. In Arkemheen vind je nog plantensoorten van de oude Zuiderzeekust. Maar bovenal is deze polder een van de rijkste weidevogelgebieden van Nederland. Informatie boottocht: vaart gehele jaar op donderdag en zaterdag en van maart tot november ook op dinsdag. Vertrektijden vanuit haven Spakenburg: 10.30, 11.30, ..15.30 uur. Prijs enkele tocht met fiets: 5 Euro (in 2010, zie www.vvvspakenburg.nl). Kaartjes kun je bij het VVV-kantoor of in de haven kopen.

  Tune in »

 • Langs de IJssel

  Langs de IJssel

  Curated by ivnpartnernin
   8 shoudios

   28326 meters

  Deze fietsroute hoort bij het boek Natuur in Nederland van Frank Berendse. Een fietstocht langs de IJssel, die voert over winterdijken, langs doorbraakkolken en mooie kronkelruggen. In de Vreugderijkerwaard zie je vanuit de verte de mooiste rivierduintjes van ons land. Dan met het voetveer de rivier over naar het hardhoutooibos van Zalk.

  Tune in »

 • De Zak van Zuid-Beveland

  De Zak van Zuid-Beveland

  Curated by ivnpartnernin
   8 shoudios

   9309 meters

  Deze wandeling hoort bij het boek Natuur in Nederland van Frank Berendse (zie p. 189-193). In de oude polders van Zuid-Beveland en Walcheren liggen schitterende Zeeuwse landschappen met meidoornheggen en populierendijkjes. Van het voorjaar tot laat in de zomer vind je op de dijken een overweldigende bloemenrijkdom met veel plantensoorten die je verder alleen op de kalkbodems van Zuid-Limburg zult vinden.

  Tune in »

 • Cortenoever

  Cortenoever

  Curated by ivnpartnernin
   11 shoudios

   13789 meters

  Deze fietsroute hoort bij het boek Natuur in Nederland van Frank Berendse (zie p. 155-161). Langs de IJssel liggen een paar schitterende kronkelwaarden. De waard van Cortenoever is het mooist: met roggeakkers op de kronkelruggen, rivierduintjes met veel bloemen en vlinders, schitterende meidoornheggen en zelfs een stukje hardhoutooibos. De wandeling is kort en duurt niet langer dan twee uur. Een aantrekkelijke optie is om de wandeling te combineren met een fietstocht, bijvoorbeeld vanaf het station in Brummen, door dit prachtige IJssellandschap.

  Tune in »

 • De Heimans-wandeling-Epen

  De Heimans-wandeling-Epen

  Curated by ivnpartnernin
   10 shoudios

   13990 meters

  Deze wandeling hoort bij het boek Natuur in Nederland van Frank Berendse (zie p. 97-100). Deze wandeling voert door een van de meest schilderachtige streken van Nederland: van Mechelen langs de Geul en de Heimansgroeve naar de grens met België en dan over de heuvelrug aan de westzijde van het Geuldal, langs het Bovenste en Onderste Bosch, weer terug naar Mechelen.

  Tune in »

What is a Collection?

A Collection is a bundle of Shoudio recordings which you think should be put together and form some kind of story alltogether.

Make a Collection »