×
Shoudio for Iphone Shoudio for Android

Hi there stranger!

Tune into the world and share what you are hearing with Shoudio. Explore sounds around you, and publish audio recordings straight from your smartphone or this website to your Facebook Wall, Twitter, Foursquare and Soundcloud.

 

Shoudio is free: Find our apps in the Android Market (beta) and the iTunes Appstore.

 

 • Natuurpad Zeewolde

  Natuurpad Zeewolde

  Curated by ivn1840
   16 shoudios

   2007 meters

  Welkom op het Natuurpad!


  Het IVN Natuurpad is een route van ruim 2 km door het Horsterwold, een bos aan de zuidrand van het dorp Zeewolde. De route voert je door een grote diversiteit aan bospercelen, zoals hazelaar-, dennen-, beuken- en gemengde bos. Ook kom je langs een voedselbos.


  Ieder jaargetijde geeft het bos zijn eigen aanzien en het is dan ook mooi om de route in ieder jaargetijde een keer te lopen. In het voorjaar zijn er vooral de talrijke vogels en bloesems, in de zomer uiteraard het zwoele bosleven, in het najaar is langs de route een grote diversiteit aan paddenstoelen te zien en in de winter laat elk dier zo zijn eigen sporen achter. Zo huist ook de bever in dit gebied. 

  De gehele route van het natuurpad is in de IVN Routeapp aangegeven, maar hij is ook voorzien van paaltjes met een groene kop. Op een aantal punten geeft de app in een pop-upmelding informatie over interessante aspecten van de omgeving op die plek. Je hebt dan ook de mogelijkheid om op de meeste punten de tekst te beluisteren. We denken dat vooral kinderen dat leuker en makkelijker vinden. Afluisteren doe je door in de melding boven de foto op het rode driehoekje te klikken. Tevens staan langs de route een aantal informatiepanelen opgesteld.

  En oh ja, jullie zijn te gast op het grondgebied van de gemeente Zeewolde en die van Staatsbosbeheer. De algemene regels zijn hier: Honden aan de lijn; Blijf op de paden; Laat geen enkel afval achter, neem het weer mee terug! 

  Wil je meer weten over IVN Zeewolde of over andere activiteiten? Kijk dan op de website van IVN Zeewolde

  En kom je tijdens de wandeling problemen of wijzigingen in route tegen, dan vragen we je om dit te melden via een e-mail aan ivnroutes.zeewolde@gmail.com .

  Veel wandelplezier!

  Tune in »

 • Ommetje Achterpark Het Loo

  Ommetje Achterpark Het Loo

  Curated by ivn289
   8 shoudios

   4407 meters

  Gebiedsbeschrijving De wandeling voert door het westelijk deel van het Achterpark. Gelegen op de oosthelling van het Veluwemassief wordt het gebied gekenmerkt door een sterk hoogteverschil: van west naar oost meer dan 40 meter. Ook enige smeltwaterdalen, ontstaan in de IJstijd dragen aan dit hoogteverschil bij. De wandeling voert door en boven zo'n smeltwaterdal: het Wilhelminadal. Vanaf het hoogste punt bij de Grovestinsbank heb je hierover een prachtig uitzicht. Even verder kom je door een open bosgebied met 150 jaar oude solitaire grove dennen en op de plekken waar het zonlicht de bodem bereikt, groeien bosbes en vossenbes - rode bosbes - uitbundig. Het is niet ondenkbaar dat je hier het pad kruist met reeën en zwijnen of dat je hun sporen waar kunt nemen. Geschiedenis In 1684 kocht Prins Willem III samen met zijn vrouw Mary Het Oude Loo, een slot gelegen bij de woeste uitgestrekte Veluwe waar hij zijn grootste hobby de jacht ongestoord kon uitoefenen. Dit slot stamt vermoedelijk uit de 14de eeuw. Al snel bleek het onderkomen veel te klein. In 1685 startte hij dan ook met de bouw van Paleis Het Loo. Dit paleis is omgeven door een groot park, waar het in het Westen gelegen Achterpark een onderdeel van is. Oorspronkelijk was het gebied geheel bedekt met heide. In de 19de eeuw zijn bosbouwers begonnen met het aanplanten van grove dennen en Douglas. In 1959 werd het onderhoud van het bosgebied Koninklijke Houtvesterij overgedaan aan de staat. Op 1 januari 1971 werd het gebruik door koningin Juliana van het Paleis Het Loo met de daarbij behorende omliggende gronden met een totale oppervlakte van ongeveer 656 ha beëindigd. Het begin- en eindpunt De kaartjesautomaat bij het parkeerterrein met fietsenrekken van de achteringang van Achterpark Het Loo aan de Amersfoortseweg tegenover de Pijnboomlaan. Voor het Paleispark moet toegang worden betaald, honden en fietsen zijn niet toegestaan. Meer weten? Fout melden? Meer routes in en rond Apeldoorn vind je op www.ivn-apeldoorn.nl Kom je tijdens de tocht een wijziging tegen in de route of de informatie? Laat het ons weten via routes@ivn-apeldoorn.nl (versie nummer route: 2020-05

  Tune in »

 • Paleispark Het Loo

  Paleispark Het Loo

  Curated by ivn289
   12 shoudios

   5495 meters

  De naam is eigenlijk misleidend. Ja, er staat een paleis en ja, het is een park. Maar het Paleispark Het Loo is zoveel meer dan sierlijke waterpartijen en gladde gazons. Tijdens deze wandeling ziet je imposante lanen, vijvers, rododendrons, open plekken, schitterende boompartijen, houten paviljoens, een schietbaan en een dierenbegraafplaats. De rondwandeling is ongeveer 5,5 km. Gebiedsbeschrijving In 1684 kocht stadhouder Willem III samen met zijn vrouw Mary Het Oude Loo, een slot gelegen bij de woeste uitgestrekte Veluwe waar hij zijn grootste hobby de jacht ongestoord kon uitoefenen. Dit slot stamt vermoedelijk uit de 14de eeuw. Al snel bleek het onderkomen veel te klein. In 1685 startte hij dan ook met de bouw van Paleis Het Loo. Het Paleispark bestond tijdens Willem III eigenlijk niet. Het was gewoon heide en zand, zoals de hele omgeving. Onder koning Lodewijk Napoleon (1806-1810) is vanaf 1807 begonnen met de aanleg van een landschapstuin en dito park naar Engels model door de Franse architect Alexandre Dufour. Overigens apart dat een Franse koning een tuin naar Engels model liet aanleggen. Dit terwijl Frankrijk en Engeland grote vijanden van elkaar waren. Koning Willem I bezoekt in 1814 Het Loo en was niet enthousiast over de aanleg van de tuin, maar zette het werk toch voort. Ten tijde van Koning Willem I zijn de oorspronkelijk 6 rechthoekige veldvijvers vergraven tot de huidige vijver, met zijn ronde vormen. Ook werden er nieuwe sprengen gegraven om de vijvers van water te voorzien. Koning Willem I heeft na zijn terugkeer op Het Loo nog vele jaren aan de nieuwe tuinaanleg laten werken. Na Koning Willem I hebben zijn opvolgers de verfraaiing van het Paleispark voortgezet. De jong geplante bomen groeiden de daaropvolgende 150 jaar voorspoedig op en zo kreeg het prachtige park langzamerhand zijn huidige fraaie gestalte. Opmerkelijk zijn in dit gedeelte van het park ook de hoog opgaande boomgroepen en de oude uitheemse boomsoorten. Ze zijn te danken aan de grote liefde en belangstelling die Koning Willem III voor vreemde bomen en planten koesterde. Men kon hem dan ook geen groter genoegen doen dan uit verre werelddelen planten en boomsoorten voor hem mee te brengen, die dan op Het Loo werden uitgeplant. Het gehele complex met zijn grote afwisseling van prachtige brede lanen, intieme kronkelende paden, de diep ingegraven sprengen met hun helder bronwater, de schakel van vijvers omzoomd door rododendrons en azalea‘s geven dit parkgedeelte inderdaad een vorstelijke allure. In 1959 werd het onderhoud van het bosgebied Koninklijke Houtvesterij overgedaan aan de staat. Op 1 januari 1971 werd het gebruik door koningin Juliana van het Paleis Het Loo met de daarbij behorende omliggende gronden met een totale oppervlakte van ongeveer 656 ha beëindigd. Het Paleispark Het Paleispark Het Paleispark wordt vooral gekenmerkt door fraaie waterpartijen, bestaande uit een drietal grote vijvercomplexen, die door een net van gegraven sprengen, waarvan de bron bij de Oude-, de Concordia- en de Paraplu sprengenkoppen ligt in het westen en noordwesten van dit parkgedeelte. De oude sprengen dateren nog uit de 15e en 16de eeuw om de toen op het terrein gelegen watermolens van water te voorzien. De nieuwe sprengen zijn pas aangelegd rond 1685 - 1690 bij de aanleg van de formele tuin om de fonteinen en waterwerken voldoende water te kunnen geven. Deze bronnen staan onderling via beken en kanalen met elkaar in verbinding. De monumentale bruggen hebben allemaal een eigen naam, zoals Leeuwenbrug en Scheelebrug. In de veldvijvers zie je in het heldere water dikke karpers en ruisvoorns. Typische kenmerken zijn van de Engelse landschapsstijl in het Paleispark zijn de bochtige paden, de vele groepjes van – liefst diverse – bomen en het gebruik van water. Hekken verdwenen zoveel mogelijk en werden vervangen door natuurlijke afscheidingen. De aanleg moest zo natuurlijk mogelijk zijn. Er werd wel gezegd dat ‘je van het ene schilderij in het andere moest lopen’. Startpunt Parkeerplaats Bosloo (gratis) aan het einde van het doodlopende gedeelte van de Pijnboomlaan. Binnenrijden vanaf de Amersfoortseweg, ter hoogte van het bebouwde kom bord Apeldoorn. Op de parkeerplaats is een (invaliden) toilet aanwezig. Bij de ingang van het park staat een kaartjesautomaat, een dagkaart kost €2. Honden en fietsen zijn niet toegestaan. Meer weten? Fout melden? Meer routes in en rond Apeldoorn vind je op www.ivn-apeldoorn.nl Kom je tijdens de tocht een wijziging tegen in de route of de informatie? Laat het ons weten via routes@ivn-apeldoorn.nl (versie nummer route: 2020-05

  Tune in »

 • Achter- en Paleispark Het Loo

  Achter- en Paleispark Het Loo

  Curated by ivn289
   24 shoudios

   14102 meters

  Een rondwandeling van 14 km door het park van Paleis Het Loo. Het eerste deel van de wandeling gaat door het Achterpark, het meer 'natuurlijke' gedeelte met een behoorlijk geaccidenteerd terrein. Hier zie je uitgestrekte velden met heide, bosbessen en vossenbessen. Je wandelt langs de twee oude aarden forten Java en Frederik Hendrik. Je komt langs de fraaie sprengen die door Stadhouder Willem III in gebruik werden genomen om de vijvers en fonteinen bij het Paleis aan te leggen. Op het tweede deel van de route kom je in het Paleispark met vijvers, rododendrons, open plekken, boompartijen en houten paviljoens en een dierenbegraafplaats. Tot slot loop je langs het Paleis en de stallen weer terug naar de parkeerplaats. Wie wil kan deze wandeling combineren met een bezoek aan het Paleis met museum en tuinen (indien geopend). Geschiedenis In 1684 kocht Prins Willem III samen met zijn vrouw Mary Het Oude Loo, een slot gelegen bij de woeste uitgestrekte Veluwe waar hij zijn grootste hobby de jacht ongestoord kon uitoefenen. Dit slot stamt vermoedelijk uit de 14de eeuw. Al snel bleek het onderkomen veel te klein. In 1685 startte hij dan ook met de bouw van Paleis Het Loo. Dit paleis is omgeven door een groot park, waar het in het westen gelegen Achterpark een onderdeel van is. Oorspronkelijk was het gebied geheel bedekt met heide. In de 19de eeuw zijn bosbouwers begonnen met het aanplanten van grove dennen en Douglas. In 1959 werd het onderhoud van het bosgebied Koninklijke Houtvesterij overgedaan aan de staat. Op 1 januari 1971 werd het gebruik door koningin Juliana van het Paleis Het Loo met de daarbij behorende omliggende gronden met een totale oppervlakte van ongeveer 656 ha beëindigd. Het westelijke gedeelte (Achterpark) Het westelijk gedeelte (Het Achterpark) is meer bos en wordt ook als zodanig beheerd. Dit gedeelte draagt een meer natuurlijk karakter. Het is een bijzonder fraai, geaccidenteerd open bosgebied, gekenmerkt door prachtige solitaire meer dan 150 jaar oude grove dennen en op de open plekken een uitbundige vegetatie van de vossenbes (vaccineum idaeus) zoals je die in Nederland nauwelijks elders aantreft. Gelegen op de oostelijke helling van het Veluwemassief wordt het gekenmerkt door een sterk hoogteverschil (van west naar oost meer dan 40 meter). Dat hoogteverschil wordt bovendien nog versterkt door enige smeltwaterdalen (relicten uit de IJstijd) waarvan het Wilhelminadal veruit het fraaiste voorbeeld is. De steile noordhelling van dit dal is bijzonder fraai en vanaf het hoogste punt bij de Grovestinsbank heb je hierover een prachtig uitzicht. Binnen dit deel van het Park is een grofwildstand aanwezig van reeën. Vanwege dit grofwild is dit parkgedeelte met een 2 meter hoog raster omgeven, waarin ten behoeve van de wandelaar enige doorgangen (klaphekken) zijn vrijgelaten. Bovendien is ten behoeve van de bezoekers in de noordwestelijke hoek tegen het raster een wildobservatiepost gebouwd van waaruit men het grofwild van het Kroondomein kan observeren. Ook zijn er ongeveer twintig dassenburchten. De das doet het in deze veilige omgeving zonder verkeer erg goed. Ook zijn er ongeveer twaalf vossenburchten. Onder andere de vossen zijn er de oorzaak van dat de ganzen die hier broeden niet zoveel nakomelingen krijgen. Vaak nemen de dassen een vossenburcht over. In dit Parkgedeelte zijn drie veldversterkingen uit de tijd van Koning Willem III. Van zuid naar noord: Ford Java, Fort Frederik Hendrik en Ford Wiesel, die op last van Koning Willem III na de strenge winter van 1853/54 in het kader van particuliere werkverschaffing werden aangelegd. Het oostelijke gedeelte (Paleispark) Het oostelijke gedeelte van het Paleispark, het eigenlijke park rondom het Paleis, draagt een totaal ander karakter dan het westelijk deel. Dit parkgedeelte wordt vooral gekenmerkt door fraaie waterpartijen, bestaande uit een drietal grote vijvercomplexen, die door een net van gegraven sprengen, waarvan de bron bij de Oude-, de Concordia- en de Paraplu sprengenkoppen ligt, in het westen en noordwesten van dit parkgedeelte. De Oude sprengen dateren nog uit de 15e/16de eeuw om de toen op het terrein gelegen watermolens van water te voorzien. De nieuwe sprengen zijn pas aangelegd rond 1685 - 1690, bij de aanleg van de formele tuin om de fonteinen en waterwerken voldoende water te kunnen geven. Deze bronnen staan onderling via beken en kanalen met elkaar in verbinding. Typische kenmerken van de Engelse landschapsstijl zijn de bochtige paden, de vele groepjes van – liefst diverse – bomen en het gebruik van water. Hekken verdwenen zoveel mogelijk en werden vervangen door natuurlijke afscheidingen. De aanleg moest zo natuurlijk mogelijk zijn. Er werd wel gezegd dat ‘je van het ene schilderij in het andere moest lopen’. Het begin- en eindpunt Parkeerplaats Bosloo (gratis) aan het einde van het doodlopende gedeelte van de Pijnboomlaan. Binnenrijden vanaf de Amersfoortseweg, ter hoogte van het bebouwde kom bord Apeldoorn. Op de parkeerplaats is een (invaliden)toilet aanwezig. Bij de ingang van het park staat een kaartjesautomaat, een dagkaart kost €2. Honden en fietsen zijn niet toegestaan. Meer weten? Fout melden? Meer routes in en rond Apeldoorn vind je op www.ivn-apeldoorn.nl Kom je tijdens de tocht een wijziging tegen in de route of de informatie? Laat het ons weten via routes@ivn-apeldoorn.nl (versie nummer route: 2020-05

  Tune in »

 • Molens Zuid-Kennemerland met de fiets

  Molens Zuid-Kennemerland met de fiets

  Curated by ivn298
   11 shoudios

   37701 meters

  Een mooie route, waarbij we zoveel mogelijk van de molens in deze regio aandoen. Het is een leuke en gevarieerde fietsroute, die enerzijds langs de duinen scheert, maar ook veel toont van de rivieren, het polderlandschap en de strandwallen (al besteden we daar geen aandacht aan in de beschrijvingen).

  De route is bijna 38 kilometer, maar kan desgewenst met enkele kilometers ingekort worden. Er is volop rustgelegenheid met horeca langs de route, en grotendeels volgen we fietsknooppunten, dus dat is eenvoudig navigeren.

  Deze route is tot stand gekomen in samenwerking tussen IVN-afdeling Zuid-Kennemerland en de Stichting Molens Zuid-Kennemerland.

  Tune in »

 • Wad, Dijk en Polder op het Hogeland

  Wad, Dijk en Polder op het Hogeland

  Curated by ivn2158
   7 shoudios

   25912 meters

  Wad, Dijk en Polder op het Hogeland


  Deze fietsroute van ruim 25 km voert je langs de waddenkust, door de polders en langs nieuwe én oude zeedijken in het landschap van Noord-Groningen. Markante punten zijn een oude getijdenhaven, een binnendijks vogelparadijs, een oude zeedijk als groen lint in het akkerlandschap en opmerkelijke boerderij- en dorpsarchitectuur.

  Afstand: 26,7 km  Tune in »

 • Bomenwandeling Amelisweerd en omgeving

  Bomenwandeling Amelisweerd en omgeving

  Curated by ivn2059
   32 shoudios

   5558 meters

  “Wandelend langs bomen vertellen mens, dier en plant hun verhaal.” De bomenwandeling Amelisweerd doorkruist het landgoed Oud-Amelisweerd. In de 13e eeuw vestigde ridder Amelis zich in dit gebied en bouwde er een kasteel. Als je op de kaart kijkt kun je zien dat het gebied gelegen is in een bocht van de Kromme Rijn. De bodem van het gebied bestaat uit vruchtbare kleigrond dat in het verleden is afgezet door de rivier en zeer geschikt was voor landbouw. Vanaf de 17e eeuw kreeg de nieuwe eigenaar een ander plan voor dit gebied. Drie landhuizen werden gebouwd en daaromheen werden landgoederen aangelegd met lanen en parkbossen. Deze parkbossen vormden een toevluchtsoord voor veel soorten die oorspronkelijk in de natuur van het rivierenlandschap voorkwamen. Ook zijn grote delen van de vruchtbare bodem intact gebleven waardoor de bomen in dit gebied grote afmetingen kunnen bereiken, in het gebied staan dan ook enkele van de hoogste bomen van Nederland. Tijdens deze wandeling word je meegenomen langs vele prachtige bomen in dit bijzondere gebied. Deze wandelroute is gemaakt door Bert Roke, Carmen Versteeg en Lydia van den Bosch van IVN De Bilt. Benieuwd wat vrijwilligers van IVN De Bilt nog meer doen? Bezoek dan eens onze site www.ivndebilt.nl Route: Lengte: ongeveer 5,7 kilometer. Startpunt: De wandeling start bij museum Oud Amelisweerd in Bunnik. Adres: Koningslaan 9, 3981 HD, Bunnik. De wandeling kan ook met de rolstoel worden gemaakt. Honden, mits aangelijnd zijn toegestaan. Horeca: De Veldkeuken in het koetshuis bij het landhuis Oud Amelisweerd.

  Tune in »

 • Veenweidepad

  Veenweidepad

  Curated by natuurmonumenten
   7 shoudios

   3982 meters

  Een prachtige wandeling langs plassen en weiden. Trek je wandelschoenen aan en beleef het veenweidegevoel. Volg vanaf parkeerplaats Kierschewijdepad de rode pijltjes.

  Tune in »

 • Veenweidepad

  Veenweidepad

  Curated by natuurmonumenten
   7 shoudios

   3982 meters

  Een prachtige wandeling langs plassen en weiden. Trek je wandelschoenen aan en beleef het veenweidegevoel. Volg vanaf parkeerplaats Kierschewijdepad de rode pijltjes.

  Tune in »

 • Rondom de Vughtse Lunetten

  Rondom de Vughtse Lunetten

  Curated by ivn1289
   10 shoudios

   4052 meters

  De Lunetten liggen tussen de Vughtse Heide en Kamp Vught. De Vughtse Heide ligt op een rug van dekzand, die zo’n 10.000 jaar geleden in het barre klimaat na de ijstijd werd aangevoerd door de westelijke stormen uit de Noordzee, die toen grotendeels droog was. Deze strook dekzand loopt van West- naar Oost-Brabant en vormt de ondergrond van vele Noord-Brabantse natuurgebieden. Zo ook het nog steeds stuivende zand van de Loonse en Drunense duinen.

  Tune in »

 • Bomenroute Mheenpark

  Bomenroute Mheenpark

  Curated by ivn289
   21 shoudios

   2031 meters

  Het Mheenpark is waardevol voor de bezoekers om de natuur te beleven en om te bewegen. Het wordt intensief gebruikt. Het park is een belangrijke ecologische zone waar planten en dieren zich kunnen vestigen en waarlangs ze zich verplaatsen. In een park van 45 jaar oud hebben de meeste bomen hun maximale hoogte bereikt. Er staan zowel inheemse bomen als exoten. Voor zover de gebruiksfuncties van het park dit toelaten is het beheer van het park gericht op de natuurwaarden, in combinatie met recreatie. Zo krijgen wilde bloemen een kans op plekken waar slechts een of twee keer per jaar gemaaid wordt. Niet alleen wordt er gewandeld, gefietst, hardgelopen, gevoetbald, gepicknickt en gevist maar daarnaast is er ook een skate- en tennisbaan. Er zijn tal van speeltoestellen en een HUP, een Honden Uitlaat Plaats. Over de route Bij de 27 beschreven boomsoorten zijn genummerde naambordjes geplaatst. De nummering van de routepunten loopt parallel met die van de bordjes. Verder is de route is in de vorm van een acht: een rondje ten oosten van de brug bij boerderij de Groenhoeve en een tweede ten westen van de brug. Je komt routepunt 4 dus tweemaal tegen. N.B. Ter wille van de overzichtelijkheid van het routebeeld zijn op een aantal plaatsen dicht bij elkaar staande, beschreven boomsoorten samengenomen in één routepunt. Meer weten? Fout melden? Meer routes in en rond Apeldoorn vind je op www.ivn-apeldoorn.nl Kom je tijdens de tocht een wijziging tegen in de route of de informatie? Laat het ons weten via routes@ivn-apeldoorn.nl (versie nummer route: 2020-06

  Tune in »

 • Fietsen langs veerponten

  Fietsen langs veerponten

  Curated by ivn2074
   12 shoudios

   35809 meters

  Gebied Veenendaal, Elst, Kesteren, Binnenveld.
  Afstand en tijd De hele route is ca. 35 km.
  Samenvatting Deze fietstocht leidt u langs een aantal typische landschappen van de regio. Nadat u de bosrijke Heuvelrug gepasseerd bent, steekt u bij Elst de Nederrijn over en rijdt u over de dijk met aan de ene kant uitzicht op de Betuwe en aan de andere kant de uiterwaarden van de rivier. Wanneer u bij Opheusden weer de pont neemt, fietst u langs de natuurgebieden de Blauwe Kamer en de Grebbeberg om vervolgens over een mooi fietspad langs de Grift de Gelderse Vallei in te rijden.
  Bij de start van de route kunt u kiezen uit twee startpunten:
      - Startpunt A: De Cultuurfabriek, Kees Stipplein 74, 3901 TP Veenendaal
      - Startpunt B: De Groene Entree, de ingang van Nationaal Park de Utrechtse Heuvelrug, hoek Kerkewijk en Cuneraweg, schuin tegenover restaurant 3 Zussen, vanaf KNP 85
  Tips en informatie • U volgt de routes op eigen risico • Controleer uzelf voor alle zekerheid na afloop op "teken" • Voor pontgeld moet u rekenen op ongeveer een euro per fietser per oversteek.
  Verzoek U kunt eventuele opmerkingen over de route sturen naar natuurpaden@ivnveenendaal-rhenen.nl.
  We wensen u een fijne tocht.

  Tune in »

 • Naturlehrpfad Camping 't Weergors

  Naturlehrpfad Camping 't Weergors

  Curated by ivn1777
   14 shoudios

   2492 meters

  Diese Route führt durch Camping 't Weergors. Die Route folgt dem „Bauer Wout Naturpfad“. Auf diesem Naturpfad passieren Kinder 14 Routenpunkte, an denen sie lustige, aufregende oder interessante Aufgaben ausführen können. Die Karte mit den Aufgaben ist an der Rezeption erhältlich. Auf derselben Route halten wir mit diesem Rundweg an, um zusätzliche Informationen über Natur und Umwelt zu erhalten. Die Route ist für Gäste von Camping 't Weergors und Restaurant 't Karrewiel zugänglich, aber es gibt einige Regeln: Natürlich sollten Sie die Camper nicht stören und keinen Abfall zurücklassen. Stellen Sie außerdem sicher, dass Kinder den Weg nicht ohne Begleitung verfolgen. Es gibt viel Wasser entlang der Strecke.

  Tune in »

 • Kanoroute Kortenhoefse plassen

  Kanoroute Kortenhoefse plassen

  Curated by natuurmonumenten
   7 shoudios

   9262 meters

  kanoroute van 15 km door de Kortenhoefse plassen, Noord Holland

  Tune in »

 • Veenweidepad

  Veenweidepad

  Curated by natuurmonumenten
   7 shoudios

   3982 meters

  Een prachtige wandeling langs plassen en weiden. Trek je wandelschoenen aan en beleef het veenweidegevoel. Volg vanaf parkeerplaats Kierschewijdepad de rode pijltjes.

  Tune in »

What is a Collection?

A Collection is a bundle of Shoudio recordings which you think should be put together and form some kind of story alltogether.

Make a Collection »