Op deze derde route langs de Oost-Achterhoekse scholtengoederen fietsen we in de omgeving van Aalten. Wat hier misschien zal opvallen zijn de hoogteverschillen in het landschap. Het westelijk deel van Aalten, inclusief het oude stadsdeel, ligt op het het Oost-Nederlandse plateau. De naam Aalten verwijst naar de hoge ligging (het latijnse woord Altus betekent hoog). In het buurtschap Dale verlaten we het plateau en gaan we omlaag, wat in de buurt van boerderij De Neeth goed te zien is. Vanaf dit punt gaat de route door de laag gelegen broekgronden. We beëindigen de fietstocht op de licht golvende dekzandruggen ten westen van Aalten. Wie de twee fietstochten langs de Winterswijkse scholtengoederen al een keer heeft gedaan zal het niet ontgaan dat het landschap rond Aalten een ander karakter heeft. Waar de Winterswijkse scholtenboeren een bosrijk landschap cultiveerden – een landschap dat in de vorige eeuw een beschermde status kreeg – lagen de Aaltense scholtengoederen vaak aan de rand van een es, omringd door woest land dat pas in de loop van de 19e eeuw werd ontgonnen. Lange rechte wegen, aangelegd tijdens de ontginning van de uitgestrekte heidevelden en broeklanden, bepalen in de Aaltense buurtschappen het beeld. Door de ruilverkaveling die hier in de tweede helft van de 20ste eeuw plaatsgreep verdwenen veel landschapselementen zoals houtwallen, heggen, solitaire eiken en kleine bosjes. Al met al is het rond Aalten wat kaler, rechter en minder sprookjesachtig dan in de Winterswijkse buurtschappen. Toch zullen we op deze tocht zien dat ook Aalten zijn momenten heeft. De tekst die bij de verschillende POI punten staat, is samengevat in het printbaar pdf bestand Langs Scholtengoed omgeving Aalten en door Aaltense Goor We wensen u veel plezier met deze prachtige tocht. V230512"/>
Shoudio

 
 
 
×
Shoudio for Iphone Shoudio for Android

Hi there stranger!

Tune into the world and share what you are hearing with Shoudio. Explore sounds around you, and publish audio recordings straight from your smartphone or this website to your Facebook Wall, Twitter, Foursquare and Soundcloud.

 

Shoudio is free: Find our apps in the Android Market (beta) and the iTunes Appstore.

 

No Shoudio's found

Op deze derde route langs de Oost-Achterhoekse scholtengoederen fietsen we in de omgeving van Aalten. Wat hier misschien zal opvallen zijn de hoogteverschillen in het landschap. Het westelijk deel van Aalten, inclusief het oude stadsdeel, ligt op het het Oost-Nederlandse plateau. De naam Aalten verwijst naar de hoge ligging (het latijnse woord Altus betekent hoog). In het buurtschap Dale verlaten we het plateau en gaan we omlaag, wat in de buurt van boerderij De Neeth goed te zien is. Vanaf dit punt gaat de route door de laag gelegen broekgronden. We beëindigen de fietstocht op de licht golvende dekzandruggen ten westen van Aalten.
Wie de twee fietstochten langs de Winterswijkse scholtengoederen al een keer heeft gedaan zal het niet ontgaan dat het landschap rond Aalten een ander karakter heeft. Waar de Winterswijkse scholtenboeren een bosrijk landschap cultiveerden – een landschap dat in de vorige eeuw een beschermde status kreeg – lagen de Aaltense scholtengoederen vaak aan de rand van een es, omringd door woest land dat pas in de loop van de 19e eeuw werd ontgonnen. Lange rechte wegen, aangelegd tijdens de ontginning van de uitgestrekte heidevelden en broeklanden, bepalen in de Aaltense buurtschappen het beeld. Door de ruilverkaveling die hier in de tweede helft van de 20ste eeuw plaatsgreep verdwenen veel landschapselementen zoals houtwallen, heggen, solitaire eiken en kleine bosjes. Al met al is het rond Aalten wat kaler, rechter en minder sprookjesachtig dan in de Winterswijkse buurtschappen. Toch zullen we op deze tocht zien dat ook Aalten zijn momenten heeft.

De tekst die bij de verschillende POI punten staat, is samengevat in het printbaar pdf bestand
Langs Scholtengoed omgeving Aalten en door Aaltense Goor

We wensen u veel plezier met deze prachtige tocht.

V230512
QR code for this Collection