Shoudio

 
 
 
×
Shoudio for Iphone Shoudio for Android

Hi there stranger!

Tune into the world and share what you are hearing with Shoudio. Explore sounds around you, and publish audio recordings straight from your smartphone or this website to your Facebook Wall, Twitter, Foursquare and Soundcloud.

 

Shoudio is free: Find our apps in the Android Market (beta) and the iTunes Appstore.

 

No Shoudio's found

Het Quackjeswater is een moerasgebied. Het is sinds 1927 eigendom van Natuurmonumenten.
Het is een overblijfsel van de uitmonding van de delta van de vroegere kreek "de Goote". Deze grote kreek verbond het Haringvliet met de Brielsche Maas.
Het gebied is ontstaan in de 17e eeuw of misschien zelfs eerder. Door gebrek aan goede kaarten kunnen we daar niets met zekerheid over zeggen.

De grondlagen van het gebied bestaan uit afwisselend veen en klei. De lagen zijn niet waterdoorlatend. Het Quackjeswater ontleent zijn bestaansrecht dus aan regenval en verdamping. Ook van de zuidelijk ondergestoven duindijk sijpelt regenwater het gebied in. In de loop der tijd ontstond rond dit duinmeer een moerasgebied bestaande uit een nat elzenbroekbos (broek betekent drassig) met zwarte elzen en wilgen en een hoger gelegen eiken-berkenbos.

Je mag het bijna een oerbos noemen, want geen enkele boom in dit gebied is door de mens geplant. Hun zaden zijn aangewaaid of vogels hebben de eikels laten vallen. Bijna alle andere bossen in Nederland zijn door mensen aangeplant.
QR code for this Collection