www.ivn-apeldoorn.nl . Kom je tijdens de tocht een wijziging tegen in de route of de informatie? Laat het ons weten via routes@ivn-apeldoorn.nl (versie nummer route 2019-06) "/>
Shoudio

 
 
 
×
Shoudio for Iphone Shoudio for Android

Hi there stranger!

Tune into the world and share what you are hearing with Shoudio. Explore sounds around you, and publish audio recordings straight from your smartphone or this website to your Facebook Wall, Twitter, Foursquare and Soundcloud.

 

Shoudio is free: Find our apps in the Android Market (beta) and the iTunes Appstore.

 

No Shoudio's found

Hoog Soeren heeft twee gezichten: een rijksbeschermd dorpsgezicht en een in het seizoen drukbezochte pleisterplaats voor met name wandelaars en fietsers.
Archeologisch onderzoek aan grafheuvels wijst op reeds 4000 jaar oude bewoning. De oudste vermelding 'Silva Suorum' als vestigingsplaats dateert van 815.
Het dorp ligt bovenop de Veluwse stuwwal, op 85 m boven NAP, maar dankzij de aanwezigheid van water in vennen met een leemhoudende bodem was permanente bewoning op deze hooggelegen plaats mogelijk.
Tot midden 19e eeuw was Hoog Soeren een agrarische buurtschap met landbouwers, schapenboeren en bosarbeiders. Vanaf eind 19e eeuw werden uitgestrekte heidevelden van de markegronden aangekocht en bebost door het Oranjehuis, vooral ten behoeve van de jacht. De bevolking was toen grotendeels werkzaam in het Kroondomein. Ook kwam het toerisme op en het oude heidegehucht werd ontdekt door welgestelde vakantiegangers als vestigingsplaats. Mede door de slechte economische tijden verdwenen de agrariërs en in plaats van de boerderijtjes verschenen er fraaie villa's en landhuizen. Anno nu is Hoog Soeren mede dankzij het beschermde dorpsgezicht een aangename plaats om te bezoeken of te vertoeven.
De route voert door het dorp en het afwisselende noordoostelijk respectievelijk noordelijk bosgebied ter weerszijden van de Kampsteeg.

Meer weten? Fout melden?
Deze en ook andere routes in en rondom Apeldoorn vind je op www.ivn-apeldoorn.nl .
Kom je tijdens de tocht een wijziging tegen in de route of de informatie? Laat het ons weten via routes @ivn-apeldoorn.nl
(versie nummer route 2019-06)
QR code for this Collection