Shoudio

 
 
 
×
Shoudio for Iphone Shoudio for Android

Hi there stranger!

Tune into the world and share what you are hearing with Shoudio. Explore sounds around you, and publish audio recordings straight from your smartphone or this website to your Facebook Wall, Twitter, Foursquare and Soundcloud.

 

Shoudio is free: Find our apps in the Android Market (beta) and the iTunes Appstore.

 

No Shoudio's found

We wandelen over de Tankenberg en Paasberg, door bossen en een afwisselend hoevelandschap.
Het gebied is gedeeltelijk eigendom van Natuurmonumenten (Egheria) en voor een ander deel in particulier bezit (Paasberg). Het landgoed Egheria strekt zich uit op en rond de Tankenberg.
De oorspronkelijke villa is na een bombardement in het voorjaar van 1945 verwoest. In de jaren na de oorlog is de villa in een kleinere vorm herbouwd.
Het glooiende gebied ligt op een stuwwal met een kern van zeeklei en bedekt met keileem, die ongeveer 150.000 jaar geleden tijdens een van de laatste ijstijden werd geboetseerd.
De bossen, op sommige plaatsen wel 150 jaar oud, herbergen veel vogels; naast de meer gewone soorten komen ook de appelvink, houtsnip, nachtzwaluw en de middelste bonte specht voor. Met de komst van deze laatste komen nu alle 5 in Nederland voorkomende spechten voor.
Door de variatie in het landschap en de aanwezigheid van veel kleinere diersoorten zijn er ook veel roofvogels, zoals buizerd, havik, sperwer en de bosuil.
De afwisseling en de glooiing maken het gebied erg aantrekkelijk.
QR code for this Collection