Shoudio

 
 
 
×
Shoudio for Iphone Shoudio for Android

Hi there stranger!

Tune into the world and share what you are hearing with Shoudio. Explore sounds around you, and publish audio recordings straight from your smartphone or this website to your Facebook Wall, Twitter, Foursquare and Soundcloud.

 

Shoudio is free: Find our apps in the Android Market (beta) and the iTunes Appstore.

 


De vleermuizen zijn ontstaan doordat de duivel misbruik heeft gemaakt van de goedheid van de zwaluw. Op een zomeravond zat een zwaluwvrouw te broeden op haar eieren, toen een muisje zijn kop door de opening van het nest stak en vroeg of hij die nacht in het nest mocht overnachten. Dat vond de zwaluw goed op voorwaarde dat de muis de eieren warm zou houden als zij op muggenjacht ging. Na een paar dagen was de muis verdwenen. Toen niet lang daarna de eieren uitkwamen bleken dat het geen gewone zwaluwen waren: ze waren bedekt met haren, hadden kleine oortjes, een spits snuitje met snorharen en tandjes in plaats van een snavel. Het leken wel muizen met vleugels. De moeder snelde ontdaan naar haar soortgenoten en riep vertwijfeld uit: "er zijn vier monsters uit mijn eieren gekropen. Die muis moet de duivel zijn geweest! De zwaluwkoningin werd erbij gehaald en die bepaalde dat deze misbaksels geen zwaluw mochten heten. Ook veroordeelde zij deze dieren tot een leven in het donker, zodat niemand ze zou zien. Daarnaast verbood de koningin de huiszwaluwen voortaan in schoorstenen te leven, want daar konden muizen in klimmen. In het vervolg zouden zij hun nesten onder dakranden bouwen en tegen een rechte muur geplakt, zodat geen muis er ooit in zou klimmen. Vanaf die tijd leven huiszwaluwen en vleermuizen totaal gescheiden van elkaar.

Natuurmonumenten is on Shoudio and has shared 4142 location based audio recordings sofar.

Natuurmonumenten's Shoudios >

QR code for this recording: