Shoudio

 
 
 
×
Shoudio for Iphone Shoudio for Android

Hi there stranger!

Tune into the world and share what you are hearing with Shoudio. Explore sounds around you, and publish audio recordings straight from your smartphone or this website to your Facebook Wall, Twitter, Foursquare and Soundcloud.

 

Shoudio is free: Find our apps in the Android Market (beta) and the iTunes Appstore.

 


Het was op hun vlucht naar Egypte, dat Maria, Jozef en Jezus bijna achterhaald waren door de wrede soldaten van Herodes. Maria vluchtte in het kreupelhout en smeekte de planten om bescherming. De brem werd stijf en waar Maria langs kwam daar trachtte ze door hard te kraken de aandacht daarop te vestigen. Maria vluchtte verder en liep wanhopig door een vlasveldje naar de struiken, die daarachter stonden. Het vlas hield zich stijf en strak waar ze gegaan was en daar bleef een duidelijk spoor achter. Maar aan de rand van het veld daar stonden de jeneverbesstruiken en vol erbarmen openden zij hun takken en boden de uitgeputte mensen een schuilplaats. Nauwelijks waren Maria met Jezus en Jozef naar binnen gevlucht of zij bogen hun takken over hen heen en de soldaten van Herodes draafden in wilde vaart de struiken voorbij, niet vermoedend dat hun kostbare prooi in die struiken verborgen was. Uit dankbaarheid zegende Maria ze en werden ze een toevlucht en bescherming voor alle mensen. De brem vervloekte zij echter en die bleef bij het minste of geringste kraken. Met het tere vlas had Maria medelijden en vanwege van zijn tengerheid vergaf zij het.

Natuurmonumenten is on Shoudio and has shared 4142 location based audio recordings sofar.

Natuurmonumenten's Shoudios >

QR code for this recording: