Shoudio

 
 
 
×
Shoudio for Iphone Shoudio for Android

Hi there stranger!

Tune into the world and share what you are hearing with Shoudio. Explore sounds around you, and publish audio recordings straight from your smartphone or this website to your Facebook Wall, Twitter, Foursquare and Soundcloud.

 

Shoudio is free: Find our apps in the Android Market (beta) and the iTunes Appstore.

 


De Brand wordt omringd door dekzandruggen, zand dat in het pleistoceen tijdens de laatste ijstijd (12.000 jaar geleden) vanuit de toen drooggevallen Noordzee het land op is gewaaid. Een aantal van die dekzandruggen liggen rondom De Brand. Je zou je het hele gebied kunnen voorstellen als een reusachtig soepbord. De ondergrond van het hele gebied is leem, dat ondoordringbaar is voor water. Dit heeft tot gevolg dat het regenwater dat valt op die dekzandruggen langzaam doorsijpelt naar het laagste punt in het midden, De Brand. Hier komt het na enige tientallen jaren aan de oppervlakte als kwelwater, waarover later meer.

Ivn393 is on Shoudio and has shared 32 location based audio recordings sofar.

Ivn393's Shoudios >

QR code for this recording: